Monday, October 17, 2011

خوراکی با تاکو


این نونها که مثل چیپس می مونه برای غذای مکزیکی استفاده میشه ، منم یه شب خردشون کردم ، روی سینی فر چیدم و روش رو با یک مایه مثل مایه ماکارونی و پنیر پیتزا پوشوندم و تقریبا اندازه یک ربع در فر180 درجه سانتیگراد قرار دادم و وقتی آماده شد کلی کیف کردم ، چون خیلی ساده و در عین حال خوشمزه و طعم جدیدی داشت ، نوش جان

No comments:

Post a Comment