Friday, January 27, 2012

سبزی پلو با ماهی سفید


 از خوشمزه ترین ماهیها ، ماهی سفیده ، این ماهی هم برای ما رسیده بود که امروز جای شما خالی نوش جان کردیم . توضیح خاصی نداره ، فقط نمک زدم و سرخش کردم .


 سبزی پلو رو هم که قبلا دستورش رو نوشتم . واقعا جای همه ی ماهی دوستان ، خالی ...... :))))

No comments:

Post a Comment