Wednesday, November 2, 2011

سبزی پلو با مرغ ساده


دختر گلکم ، دیشب تب داشته خدا رو شکر امروز خوبه ؛ براش به یاد بچگیهای خودم سبزی پلو با مرغ ساده و سوپ شیر گذاشتم ، هرچند خیلی کم خورد ، اما وقتی میخورد انگار خودم دارم میخورم و کیف میکردم ، یادش بخیر که چقدر مامانم برامون از این غذاها می پخت و بعد از اینهمه سال تازه قدر غذاهاش رو می دونم ، یادش بخیرNo comments:

Post a Comment